BEIJING & THE GREAT WALL

XIAN & THE TERRACOTTA WARRIORS

GUILIN & THE LI RIVER

CHONGQING

YANGTZE RIVER CRUISE & 3 THE GORGES

SHANGHAI